Groene Gezonde Ziekenhuizen

Chemotuin In het onderzoeksprogramma 'Groene Gezonde Ziekenhuizen' (2015-2018) heb ik samen met onderzoekers van de VU Amsterdam en IVN onderzoek gedaan naar de effecten van groene interventies in en rond ziekenhuizen op het welzijn en de gezondheid van patiënten, bezoekers, en medewerkers. Het gaat om interventies zoals een tuinpaviljoen voor chemotherapie, een groen nazorg beweegprogramma voor hart- en vaatpatiënten, dagbestedingsactiviteiten in een groene kas, vergroening van de afdeling geriatrie, en de natuurontdekker.

logo groene gezonde ziekenhuizen Op de website groeneziekenhuizen.nl  kun je meer lezen over dit project en hoe je je kunt aanmelden voor het netwerk. Hieronder vind je actuele informatie over de laatste stand van zaken in het projekt.

 


Laatste nieuws

Publicatie artikel vergroening geriatrie (september 2020)

De resultaten van het onderzoek naar vergroening van de afdeling geriatrie zijn gepubliceerd in een artikel in het tijdschrift Journal of Aging and Environment . De vergroening was een succes. Tijdens de periode van de nameting, na de vergroening, was er sprake van minder teruggang in zelfstandig functioneren bij de patiënten dan tijdens de periode van de voormeting. Medewerkers waren enthousiast en gaven aan dat de planten een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de patiënten.

 

 

Eerste eindprodukten onderzoeksprogramma (maart 2019)

TergooiHet programma Groene Gezonde Ziekenhuizen is inmiddels afgesloten.Op de website van Groen Kennisnet kun je meer lezen over de voorlopige eindresultaten van het programma. Een aantal producten zitten nog in de afrondingsfase. Het gaat onder meer om een inspiratiegids met een compleet overzicht van alle ervaringen en resultaten van het programma, en een wetenschappelijk artikel met de resultaten van een onderzoek onder gebruikers van de groene kas.

 

 

Vergroening afdeling geriatrie (november 2019)

Tergooi Om de effecten van planten op het welbevinden en functioneren van ouderen te onderzoeken is de afdeling geriatrie van ziekenhuis Tergooi Blaricum vergroend. Het plan voor de vergroening, ontworpen door Fhreja Deckers omvat onder meer twee grote plantenwanden, twee moswanden, en vele grote en kleine planten. De vergroening maakt deel uit van een onderzoek in het kader van het programma Groene Gezonde Ziekenhuizen . Download een presentatie van de vergroening

 

Publicatie Nederlands Tijdschrift voor Oncologie (juli 2017)

De eerste resultaten van het onderzoek naar chemotherapie in de tuin bij ziekenhuis Tergooi zijn gepubliceerd in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie (2017), jaargang 14, nr. 5, p. 175-181. download artikel

 


Links

 

NHS Youtube video van het Schotse NHS Greenspace Demonstration Project over de meerwaarde van groen in en ziekenhuizen voor patiënten, medewerkers en bezoekers.