Groen in de zorg

wolken Groen in de zorg kan op twee manieren worden toegepast: Het groen kan naar ziekenhuizen en andere zorginstellingen worden toegebracht. Bijvoorbeeld door het creëren van een healing environment met veel groen. Omgekeerd kunnen mensen ook naar het groen worden toegebracht. Bijvoorbeeld via inerventies zoals groene beweegprogramma's of tuintherapie. Hieronder vind je een overzicht van onderzoeken en projecten rondom groen in de zorg.

 

Healing environments

healing environments Steeds meer ziekenhuizen worden omgevormd tot een healing environment met veel groen. In het boekje health impacts of healing environments uit 2005 geef ik een overzicht van onderzoek naar de heilzame effecten van groen (inclusief planten), daglicht, stilte en frisse lucht in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. In een artikel dat ik samen met Rianne Ekkelboom en Frans Jaspers voor ZM magazine heb geschreven worden de resultaten van deze review samengevat. In een artikel in Gezond Nu kun je meer lezen over helende gebouwen.
AlterraRapport1371 In het rapport Ontwerpen met groen voor gezondheid heb ik de kennis over de invloed van groen op gezondheid en welzijn samengevat in zes thema's die relevant zijn voor het ontwerp en de inrichting van ziekenhuizen en zorginstellingen. Deze kennis is door studenten van Wageningen Universiteit toegepast in een case study op de afdeling radiotherapie van ziekenhuis MC Haaglanden.

 

Beter de kunst van gezondheid Voor de kunstmanifestatie Beter, de kunst van gezondheid heb ik meegewerkt aan onderzoek naar de effecten van kunst en natuur op patiënten die een bestralingsbehandeling ondergingen (download artikel ) en patiënten bij wie een spieronderzoek werd gedaan (download artikel ). Patiënten blijken liever te kijken naar afbeeldingen van natuur dan naar echte kunst, er zijn weinig aanwijzingen dat 'echte kunst' een toegevoegde waarde heeft voor het welzijn van patiënten in ziekenhuizen ten opzichte van 'placebo kunst'.

 

chemotuin TergooiSamen met de Vrije Universiteit van Amsterdam en IVN heb ik een meerjarig (2015-2019) onderzoeksprogramma uitgevoerd naar Groen in en rond ziekenhuizen , met co-financiering van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. In dit programma hebben we onder meer evaluaties uitgevoerd van de 'chemotuin' (een paviljoen voor chemotherapie) en de groene kas bij Ziekenhuis Tergooi in Hilversum. Ook hebben we de effecten van een vergroening van de afdeling geriatrie onderzocht. Voor de resultaten zie dit artikel .

 

Groene interventies

Beter de kunst van gezondheid Steeds meer zorgverleners nemen hun cliënten mee naar buiten, in plaats van binnen tussen vier muren te blijven. De notitie Groen in de Zorg geeft een overzicht van het snel groeiende aanbod aan groene zorg in Nederland. Nederlanders blijken positief te staan tegenover groene zorg, zo blijkt uit een survey onder 1000 Nederlanders die ik in 2012 in opdracht van De Friesland zorgverzekeraar heb uitgevoerd.

 

Wandelcoaching is één van de snelst groeiende vormen van groene zorg. Uit een gecontroleerde evaluatie van het wandelcoach programma van Het Coach Bureau van Hilde Backus blijkt dat wandelcoaching ook meetbaar effectief is. Deelnemers vertonen o.a. meer herstel van stress en burnout, en een grotere toename van hoop en zelfwaardering, dan een controlegroep die geen coaching kreeg. In deze youtube video vertel ik tijdens een wandeling met Hilde meer over de resultaten van het onderzoek naar wandelcoaching. Bekijk ook deel 1 ,deel 2 en deel 3 van dit interview.

 

Groene Wandel Praktijk De Groene Wandel Praktijk is een beweegconcept waarbij mensen die het moeilijk vinden om uit zichzelf in beweging te komen onder begeleiding van hun eigen huisarts of fysiotherapeut gaan wandelen in de natuur. Voor De Friesland Zorgverzekeraar heb ik een pilot studie uitgevoerd onder 10 fysiotherapie praktijken in Friesland waarin de meerwaarde van dit concept duidelijk naar voren kwam.

 

Samen met de stichting Nature For Health ben ik betrokken bij het initiatief Natuuroprecept.nl . Het doel van dit initiatief is om huisartsen en andere zorgprofessionals te stimuleren om vaker contact met natuur aan te bevelen, of zelf met patiënten de natuur in te gaan. Lees het persbericht

 

Lezingen groen in de zorg

lezing wandelnet Regelmatig verzorg ik als spreker lezingen voor zorgprofessionals en andere betrokken partijen over de meerwaarde van groen in de zorg. Hierbij bespreek ik de actuele stand in het onderzoek naar vergroening van zorgomgevingen en natuurgerichte therapieën. Ook geef ik praktische tips voor hoe groen optimaal kan worden ingezet voor een bepaalde organisatie of patiëntgroep. Klik hier voor meer informatie over tarieven en boekingen.

 

Meer weten?

Vimeo de Friesland Vimeo filmpje over de gezondheidsvoordelen van groen op DeFriesland.nl  .

 

Tjisse Brookman Tjisse Brookman zet zich in voor initiatieven die werelden van groen en gezondheid verbinden.

 

 

Gezond Natuur WandelenDe stichting Gezond Natuur Wandelen van Ronald van Zon organiseert laagdrempelige wandelingen in het groen op heel veel plekken in Nederland