Publicaties | Nederlandstalig

 

Klik hier voor Engelstalige publicaties.

 

Rapporten, boekhoofdstukken en brochures

 

53. Luyten, E., Berg, A.E. van den, Jager-Wöltgens, M., & Soons, M. (2023). Rapportage Visitatie Nationaal Park Nieuw Land. Nationale Parken Bureau. download pdf

 

52. Berg, A.E. van den, Leensma, F., & Lenderink, T. (2021). Natuuropvattingen in Nederland. Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. download pdf

 

51. Berg, A.E. van den, Dijkstra, K., & Maas, J. (2021). Groen in en rond ziekenhuizen: Evidence-based inspiratiegids. Natuurvoormensen Omgevingspsychologisch onderzoek. download pdf

 

50. Berg, A.E. van den (2019). Trendrapport jeugd, natuur en gezondheid 2012-2019. Factsheet IVN. download pdf

 

49. Beute, F. & Berg, A.E.van den (2019). Geef kinderen de natuur (terug). White paper Natuurmonumenten. download pdf

 

48. Berg, A.E. van den, Brookman, T, Jaspers, D., Postma, A. & Tanja-Dijkstra, K. (2017). Groen Wandelen in de Praktijk: SBIR eindrapport fase 1. Natuurvoormensen omgevingspsychologisch onderzoek. download pdf

 

47. Berg, A.E.van den (2017). Pilot Groene Wandel Fysio: Effectmeting en evaluatie . Natuurvoormensen mgevingspsychologisch onderzoek. download pdf

 

46. Berg, A.E. van den (2016). Effectmeting wandelcoaching. Natuurvoormensen omgevingspsychologisch onderzoek. download pdf

 

45. Berg, A.E. van den (2015) Beleving en participatie natuur, landschap en groen in Limburg. Resultaten enquêtes onder burgers en bedrijven: Natuurvoormensen omgevingspsychologisch onderzoek. download pdf

 

44. Berg, A.E. van den (2015). Groene wand in de klas. Hoe leerlingen in groep 5, 6 en 7 en leerkrachten een plantenwand in een klaslokaal ervaren en waarderen. Natuurvoormensen omgevingspsychologisch onderzoek. download pdf

 

43. Berg, A.E. van den (2015). Groen in de zorg. Een quick-scan inventarisatie van het groene zorgaanbod in Nederland. Natuurvoormensen omgevingspsychologisch onderzoek. download pdf

 

42. Wesselius, J. & Berg, A.E. van den (2014). Ontstressen in de virtuele natuur. Samenvatting van onderzoek naar de effecten van een ontspanningsoefening in virtuele omgevingen op het herstel van stress. Natuurvoormensen omgevingspsychologisch onderzoek. download pdf

 

41. Berg, A.E. van den & Duijn, B. van (2014). Planten in justitiële inrichtingen. Leiden: Fytagoras. download pdf

 

40. Vries, S. de, Langers, F., Donders, J.L.M., Willeboer, M.T. & Berg, A.E. van den (2013). Meer groen op het schoolplein: Een interventiestudie. Alterra-Rapport 2474. Wageningen: Alterra. download pdf

 

39. Schifferstein, R., van den Berg, A. (2013). Het effect van kunst op de subjectieve beleving van een EMG-behandeling. In: M. Engelbregt, P. van Houten, R. van der Stok & R. Reinsma (red.). Om in the nemen: De kunst van gezondheid (p. 104-107). Amsterdam: EGBG. download pdf

 

38. Schifferstein, R. & Van den Berg, A. & Mast, M. (2013). Het effect van kunst op de subjectieve beleving van een bestralingsbehandeling. In: M. Engelbregt, P. van Houten, R. van der Stok & R. Reinsma (red.). Om in the nemen: De kunst van gezondheid (p. 90-96). Amsterdam: EGBG. download pdf

 

37. Van den Berg, A.E. (2012). Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête in opdracht van De Friesland Zorgverzekeraar. Groenekan: Natuurvoormensen omgevingspsychologisch onderzoek. download pdf

 

36. Langers, F., Van den Berg, A., Luttik, J. & Ten Cate, B. (2012). WoesteLand: Effecten en motieven bij vijftig jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren. Wetenschapswinkel-rapport 286. Wageningen: Wageningen UR. download pdf

 

35. Van den Berg, A.E. (2012). Beleving van natuur en landschap in Brabant: Draagvlak- en belevingsonderzoek voor het provinciaal natuur- en landschapsbeleid. Groenekan: Natuurvoormensen omgevingspsychologisch onderzoek. download pdf

 

34. Van den Berg, A.E. (2012). Factsheet jeugd, natuur, gezondheid. Amsterdam: IVN. download pdf

 

33. Van den Berg, A.E. (2011). Natuur als therapie bij ADHD: Literatuurstudie, interviews met deskundigen, en empirisch onderzoek. Alterra-rapport 2112. Wageningen: Alterra. download pdf

 

32. Van den Berg, A.E. (2011) Gras maakt gelukkig! In M. Leunissen: Het naar buiten boek. Houten-Antwerpen: On Track/Uitgeverij Unieboek| Het Spectrum. download pdf

 

31. Vreke, J., Langers, F. & Van den Berg, A.E. (2010). Longitudinaal onderzoek naar gezondheidsbaten van natuurspelen? Verkenning van reikwijdte en haalbaarheid. Alterra-rapport 2096. Wageningen: Alterra. download pdf

 

30. Van den Berg, A.E. & Ronde, K. (2010). Gezonder in de volkstuin: De gezondheid van stedelingen met en zonder volkstuin vergeleken. Wageningen: Alterra. download pdf

 

29. Van den Berg, A.E. & Ronde, K. (2009). Groen en gezondheid van stadsbewoners. Samenvatting van het Vitamine G onderzoek. Wageningen: Alterra. download pdf

 

28. Waal, M.E. van de, Berg, A.E. van den & Koppen, C.S.A. van (2008). Terug naar het bos: effecten van natuurbelevingsprogramma 'Het Bewaarde Land' op de natuurbeleving, topervaringen en gezondheid van allochtone en autochtone kinderen. Alterra-rapport 1702. Wageningen, Alterra. download pdf

 

27. Custers, M.H.G. & Van den Berg, A.E. (2007). Natuur, stress en cortisol: experimenteel onderzoek naar de invloed van tuinieren en activiteiten in groenkamers op het fysiologisch, affectief en cognitief herstel van stress. Alterra-rapport 1629. Wageningen: Alterra. download pdf

 

26. Van den Berg, A.E., Koenis, R & Van den Berg, M.M.H. (2007). Spelen in het groen: Effecten van een bezoek aan een natuurspeeltuin op het speelgedrag, de lichamelijke activiteit, de concentratie en de stemming van kinderen. Alterra-rapport 1600. Wageningen: Alterra. download pdf

 

25. Van den Berg, A.E. (2007). Innerlijke versus uiterlijke ruimte: een filosofisch-psychologische onderbouwing. Rapportnr. 07.2.150. Utrecht: InnovatieNetwerk. download pdf

 

24. Van den Berg, A.E. Van Winsum-Westra, M. (2006). Ontwerpen met groen voor gezondheid: Richtlijnen voor de toepassing van groen in 'healing environments'. Rapport 1371, reeks belevingsonderzoek nr. 15. Wageningen: Alterra. download pdf

 

23. Van den Berg, A.E. (2006). Wat is een topervaring met de natuur en hoe schep je de voorwaarden? In: J. Verboom & S. de Vries (red.), Topervaringen van kinderen met de natuur (p. 33-37). Wageningen: Alterra. download pdf

 

22. Van den Berg, A. (2006). Daglicht en gezondheid. Nieuwsbrief Stichting Living Daylights, nummer 3, januari 2006. Utrecht: Stichting Living Daylights. download pdf

 

21. Van den Berg, A.E. (2005). Tussen walging en fascinatie. In: Lardinois, R. (Red.) Dood doet leven: De natuur van dode dieren (pp. 35-39). Utrecht: KNNV Uitgeverij. download pdf

 

20. Roos-Klein Lankhorst J., S. de Vries, A.E. Buijs, A.E. van den Berg, M.H.I. Bloemmen & C. Schuiling (2005). BelevingsGIS versie 2; Waardering van het Nederlandse landschap door de bevolking op kaart. Rapport 1138. Wageningen: Alterra. download pdf

 

19. Buizer, I.M., Ekamper, T., Van den Berg, A.E., Kwak, R.G.M. & De Vries, C. (2005). Verhalen van Biesland: boeren voor natuur; voorstel voor monitoring en evaluatie van boeren voor natuur in de polder van Biesland. Wageningen: Alterra. download pdf

 

18. Van den Berg, A. (2004). De verborgen angst voor natuur: Essay en verslag debat. Met bijdragen van Silvia Blok en Peter de Jaeger. Rapport nr. 04.2.089. Den Haag: InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster. download pdf

 

17. Kuindersma, W., Smit, H., Tersteeg, J.L., Van de Klundert, A.F., Jansen, S., Beun, N.J., Hillebrand, J.H.A., & Van den Berg, A.E. (2004). Kwetsbare vanzelfsprekendheden rond natuur; een zoektocht naar innovaties rond de spanning tussen natuurbeleving en natuurbeleid. Den Haag: Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster. download pdf

 

16. Van den Berg, A.E. (2004). Snelwegbeleving: Lessen voor ontwerpers. In: Kamphuis, A., Van Konijnenburg, P.G., & Van Uden, J.H.A (red.), Is er wat te beleven aan snelwegen: Aspecten van een routeontwerp die van belang zijn beij de beleving van de ruimtelijke kwaliteit.(p. 1-12). Utrecht: Bouwdienst Rijkswaterstaat.download pdf

 

15. Van den Berg, A.E. (2004). Snelwegbeleving. In: Masterclass Grijs-groene knooppunten. Baarn: Kasteel Groeneveld. download pdf

 

14. Van den Berg, A.E., Blok, S., Hueber, M.H.C., Kobben, J. & Schone, M.B. (2003). De beleving van collectieve tuinen: ontwerpen voor doelgroepen op basis van belevingsonderzoek. Rapport 655, reeks belevingsonderzoek nr. 6. Wageningen: Alterra. download pdf

 

13. Van den Berg, A.[E.], Beer, A., Hamel, R., Manneke, A., & Schildwacht, P. (2003). Leefkwaliteit Stationsgebied. Utrecht: Gemeente Utrecht, Dienst Stadsontwikkeling, afdeling Milieu en Duurzaamheid. download pdf

 

12. Van den Berg, A.E. & Casimir, T. (2002). Landschapsbeleving en cultuurhistorie. Een theoretische en empirische verkenning van de invloed van cultuurhistorie op de beleving van het landschap. Rapport 582, reeks belevingsonderzoek nr. 2. Wageningen: Alterra. download pdf

 

11. Van den Berg, A.[E.], Jacobs, M.H. & Langers, F. (2002). Beleving kustveiligheid. Rapport 583, reeks belevingsonderzoek nr. 4. Wageningen: Alterra.

 

10. Jacobs, M., Van den Berg, A.E., Van Kralingen, R., Langers, F. & De Vries, S. (2002). Waterbeelden: Een studie naar de beelden van waternatuur onder medewerkers van Rijkswaterstaat. Rapport 512, reeks belevingsonderzoek nr. 1. Wageningen: Alterra. download pdf

 

9. Roos-Klein Lankhorst, J., Buijs, A. Berg, A.E. van den, Bloemmen, M., Vries, S. de, Schuiling, R., Griffioen, A. (2002). BelevingsGIS versie februari 2002, Een compleet overzicht van het BelevingsGIS met achtergrondinformatie. NPB-Werkdocument 2002/08, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen.

 

8. Van den Berg, A.E., Van de Ven, M.O.M., & Lengkeek, J (2002). De maatschappelijke en economische waardering van beplantingsmethoden in stedelijk gebied: de integrale beplantingsmethode vergeleken met de traditionele blijvers-wijkers methode. Alterra rapport 598, reeks belevingsonderzoek nr 3. Wageningen: Alterra. download pdf

 

7. Van den Berg, A.E., & Nardon, N. (2001). Research on landscape perception and environmental quality in France (la recherce sur la perception paysagre et la quialit environnementale en France). Report 334. Wageningen: Alterra, Green World Research. download pdf

 

6. Van den Berg, A.[E.] (2000): Voor je gezondheid. In: B. van Leeuwen, J. van Leeuwen & W. van Strien (red.), Organiseer je eigen natuur; wegwijzer voor natuurprojecten. Utrecht: KNNV, blz. 39-43.

 

5. Van den Berg, A.[E.], Diederen, P. & Hillebrand, H. (2000) Maatschappijwetenschappen op maat; inhoud en structuur van Wagenings maatschappijwetenschappelijk groene ruimte onderzoek. Den Haag, Kenniseenheid Maatschappij. Notitie KE.00.01, 80 blz.

 

4. Hoogeveen, Y.[R.], H. van der Beek, A.[E.] van den Berg, M. van Eupen, H. Farjon, [C.]M. Goossen, F. Langers, J. van Os, J.[H.A.M.] Steenvoorden & J. Vreke (2000). Proef op de zon; indicatoren voor de kwaliteit van de groene ruimte. Wageningen, Alterra. Rapport 059, 88 blz.

 

3. Van den Berg, A.E. (1999). Empirische ondersteuning voor de relaties tussen natuur als leefomgeving en de psychische gezondheid. In: Walter, J., Calon, S.A. & Ten Wolde, S.J. (Red.). De betekenis van natuur en recreatie voor gezondheid en welzijn van mensen. Reeks Operatie Boomhut nr. 8. Den Haag: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

 

2. Van den Berg, A.E., Van den Top, I.M. & Kranendonk, R.P. (1998). Natuurwensen van stadsmensen: Een eerste aanzet tot het ontwikkelen van een model voor het meten van de gebruiks- en belevingskwaliteit van natuur. Rapport 367. Wageningen: DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek.

 

1. Van den Berg, A.E. (1995). Een goed initiatief, maar niet in onze wijk! Een veldonderzoek naar de attitude ten aanzien van methadon-verstrekking en de effekten van overredende communicatie In: B. Van der Moolen & H. Voogd (red.). Niet in mijn achtertuin, maar waar dan? Het Nimby-verschijnsel in de ruimtelijke planning. Alphen aan den Rijn: Samson Tjeenk Willink.

 

Artikelen voor tijdschriften, websites en teksten lezingen

 

23. Van den Berg, A.E. (2023). Dé natuur bestaat niet. Verschillen tussen stad en platteland. Ruimte + Wonen , #2/2023, p. 42-49. download pdf

 

22. Van den Berg, A.E. (2022). Waarom is natuur goed voor kinderen? Marktplaats , nr. 28, mei 2022. download pdf

 

21. Van den Berg, A.E. (2021). Omgevingspsychologie en de waarde van cultuurhistorie MMNieuws , juni 2021. lees op website  

 

20. Tanja-Dijkstra, K., Van den Berg, A.E., Maas, J., Bloemhoef-Haasjes, J, & Van den Berg, H.P. (2017). Chemotherapie in de tuin. Nederlands Tijdschrift voor Oncologie jaargang 14 (5), 175-181.

 

19. Van den Berg, A.E. (2015). Mens en natuur hebben elkaar en ruimte nodig. Sociale Vraagstukken, 15 januari 2015. lees op website  

 

18. Dorrestijn, K. & Van den Berg, A.E. (2014). Verzorgd of weelderig groen heeft zelfde effect op stress. Tuin en Landschap, 22/14, 22-23. download pdf

 

17. Van den Berg, A.E. (2014). De tuin: een krachtige multivitamine G. Tuinjournaal, jaargang 31 (3), 8-9. download pdf

 

16. Van den Berg, A.E. (2014). Natuur dichtbij: Wat als een samenleving vervreemd raakt van natuur. Thijs Kramer Lezing , 21 maart 2014, Middelburg. download pdf

 

15. Van den Berg, A.E. (2013). De waarde van de natuur. Editorial. Skipr Magazine, mei 2013. download pdf

 

14. Joye, Y. & Van den Berg, A.E. (2008). Architectuur als tweede natuur. Rooilijn, 41(4), 280-285. download pdf

 

13. Manneke, A., Hamel, R., Beer, A., Van den Berg, A. & Schildwacht, P. (2006). Leefkwaliteit voor het stationsgebied in Utrecht. Groen, 62(6), 24-29. download pdf

 

12. Van den Berg, A.E. (2005). De maatschappelijke baten van openbare binnentuinen: de publiek omsloten tuin als attractie. Groen, 61(9), 39-44. download pdf

 

11. Ekkelboom, R., Van den Berg, A., Jaspers, F. (2005). Evidence based design: stand van zaken. ZM Magazine, jaargang 21, 20-23. download pdf

 

10. Van den Berg, A.E. (2004). Weelderig of wild? De invloed van beheersmaatregelen op de beleving van bossen. Vakblad Natuur Bos en Landschap, jaargang 1, nr. 10, 13-15. download pdf

 

9. Van den Berg, A.E. & Heijne, M. ter (2004). Angst voor natuur: een theoretische en empirische verkenning. Landschap, 3, p. 137-145. download pdf

 

8. Van den Berg, A.E. (2004). De charme van de savanne: Onderzoek naar landschapsvoorkeuren. Topos, 01/04, 10-12. download pdf

 

7. Van den Berg, A.E., Nijhuis, J. & Vermeulen, W. (2003). Natuur voor mensen: De beleving van stedelijk groen. Groen, 28/12.

 

6. Van den Berg, A.E., & De Vries, S. (2000) Het binnenstedelijke buitengevoel. Levende Natuur, 101,182-185. download artikel

 

5. Buijs, A.[E.] & A.[E.] van den Berg (2000). Belevingsonderzoek met een virtueel bos. Agro-informatica, 13, 29-31.

 

4. Van den Top, M. & Van den Berg, A.E. (1999). Speurtocht naar natuurwensen. Groen, 6, 32-35.

 

3. VanYperen, N.W., Willering, M.C. & Van den Berg, A.E. (1998). Wie goed doet, goed ontmoet: Wederkerigheid tussen leidinggevende en medewerker. Gedrag & Organisatie, 6, 338-353.

 

2. Van den Berg, A.E., Coeterier. J.F. & Vlek, C.A.J. (1996). Hoe mooi is ruige natuur? Verschillen tussen gebruikers in de waardering van landschapskenmerken bij natuurontwikkeling. Landschap, 13, 285-297.

 

1. Hendrickx, L., Van den Berg, A., & Vlek, Ch. (1993). Zorgen over morgen? De rol van de factor tijd in de evaluatie van milieurisicos. Milieu: Tijdschrift voor Milieukunde, 8, 148-152.

 

Boeken

 

3. Van den Berg, A.E. & Hek, E. de (2009). Groene kansen voor de jeugd : stand van zaken onderzoek jeugd, natuur, gezondheid. Wageningen: Alterra. download pdf

 

2. Van den Berg, A.E. (2007). Kom je buiten spelen: Een advies over onderzoek naar de invloed van natuur op de gezondheid van kinderen. Wageningen: Alterra. download pdf

 

1. Van den Berg, A.E., & Van den Berg, M.M.H.E. (2001). Van buiten word je beter; een essay over de relatie tussen natuur en gezondheid. Wageningen: Alterra. download pdf