Onderzoek en advies over natuurbeleving en gezondheid

Welkom

Agnes van den Berg, juni 2014, foto Gijs Versteeg

Mijn naam is Agnes van den Berg. Ik ben omgevings psycholoog en hoogleraar natuurbeleving in Groningen, gespecialiseerd in onderzoek naar natuur en gezondheid. Op deze website vind je een overzicht van mijn onderzoek, presentaties, publicaties en andere activiteiten.

Meer over mijzelf...

 


Nieuws

Boek Nature & Public Health
Kaft boek nature & public healthWaarom is natuur gezond? In het recent verschenen boek Nature and Public Health wordt vanuit verschillende invalshoeken antwoord gegeven op deze vraag. Samen met Dr Henk Staats van Universiteit Leiden heb ik ik voor dit boek een hoofdstuk over psychologische theorieën geschreven. Bekijk het boek op Google Books , of download het hoofdstuk .

 


Projecten

 

Groene Kinder Opvang

Vies worden mag in de groene kinder opvang Bureau Natuurvoormensen heeft samen met Stichting Groen Cement , Hogeschool Leiden en VU Amsterdam subsidie gekregen voor onderzoek naar het versterken van de kwaliteit van groene kinderopvang. Het gaat om een drie-jarig (2018-2020) onderzoek in het kader van het ZonMw programma Kwaliteit Kinderopvang. Lees meer »

 

Groene Wandel Praktijk

Groene Wandel Praktijk De Groene Wandel Praktijk is een beweegconcept voor mensen uit kwetsbare doelgroepen die niet uit zichzelf of via verwijzing in beweging komen. Zij gaan onder begeleiding van hun eigen fysiotherapeut of huisarts met een groep lotgenoten wandelen in de natuur in de omgeving van de praktijk. Lees meer »

 

Groene Gezonde Ziekenhuizen

Chemotuin In het programma 'Groene Gezonde Ziekenhuizen' (2015-2019) onderzoek ik samen met onderzoekers van de VU Amsterdam en IVN de effecten van groene interventies in en rond ziekenhuizen op het welzijn en de gezondheid van patiënten, bezoekers, en medewerkers. Lees meer »

 

Groene Schoolpleinen

Basisschool de Piramide Zuilen In het programma de 'leer'kracht van groene schoolpleinen (2013-2018) doe ik samen met Hogeschool Leiden en VU Amsterdam onderzoek naar de betekenis van een groen schoolplein voor kinderen en de pedagogische praktijk. Binnen dit project ben ik met name betrokken als promotor van het promotie-onderzoek van Janke Wesselius naar effecten van vergroening van het schoolplein op het welzijn en de gezondheid van kinderen. Lees meer »

 

Groene Zorg

Basisschool de Piramide Zuilen Samen met de Friesland Zorgverzekeraar onderzoek ik sinds 2012 de mogelijkheden om "groene zorg' beter te integreren in de reguliere zorg. Uit een grootschalige publieksenquête blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat er een positieve relatie bestaat tussen natuur en gezondheid. Dit wordt bevestigd door evaluaties van wandelcoaching en andere vormen van groene zorg. Lees meer »

 

Leerstoel

Promotie Yang Zhang Sinds 1 januari 2012 ben ik Bijzonder Hoogleraar Beleving en Waardering van Natuur en Landschap bij de basiseenheid Culturele Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen. Lees meer »

 

In de media

Overijssel
"Dat de natuur zoveel wetenschappelijk bewezen gezondheidseffecten heeft, is toch wel bijzonder" .... Dubbelinterview met Tjisse Brookman in magazine Landschap Overijssel, november 2017  

 

"Als scholieren, patiënten, oudere stadsbewoners - ja eigenlijk iedereen - in het groen verkeren, of zelfs maar uitkijken op een boom, gaan hun gezondheid en welbevinden er op vooruit. Dus wat houdt ons tegen?".... Artikel in de Volkskrant, 5 augustus 2017  

 

"Buiten praat het beter. In navolging van coaches nemen ook psychologen cliënten mee voor sessies in de natuur: In de buitenlucht ben ik alerter"... Artikel in NRC, 25 juli 2017  

 

"Onkruid wieden, een wilg snoeien of rode spruitjes plukken: wie weleens tuiniert, weet hoe lekker je ervan opknapt. Omgevingspsychologen onderzochten het effect en weten nu precies wat groen en tuinbacteriën doen met ons brein.... Artikel in Psychologie Magazine, nr. 6, 2017  

 

De Friesland

 

De Friesland Zorgverzekeraar kwam op bezoek in Groenekan om een filmpje te maken Video op website De Friesland  

 

Ga naar Media overzicht